Delen

Op dinsdag 12 maart 2018 hadden we een goed gesprek met Diederik Samsom. We nodigden hem bij een bijeenkomst van De Vernieuwde Stad uit om eens verder te praten over onze specifieke situatie.

Diederik Samsom is voorzitter van de tafel ‘gebouwde omgeving’ van het klimaatakkoord en oud-partijleider van de PvdA. In het klimaatakkoord staat dat corporaties de rol van ‘startmotor’ zullen gaan vervullen en 100.000 woningen van het aardgas af zullen halen de komende 3 jaar. Havensteder stemde binnen Aedes tegen dat klimaatakkoord. Als corporatie met weinig financiële middelen en een grote opgave kunnen wij deze verwachting niet waar maken. Dat is ook de reden dat wij in februari met 170 andere corporaties en Urgenda een plan aan het kabinet presenteerden om 100.000 woningen te verbeteren in ruil voor afschaffing van de verhuurderheffing. We wachten het onderzoek naar doelen en middelen in de corporatiesector af. Dit onderzoek is toegezegd in het klimaatakkoord en geeft meer duidelijkheid over de financiering van deze enorme opgave.

Gasprijsstijgingen

We deelden onze strategie, opgaven en financiële situatie. Diederik Samsom schetste een toekomstperspectief en een bijbehorende route voor corporaties. Onze inzet op isolatie werd door hem van harte ondersteund. Hij waarschuwde voor enorme gasprijsstijgingen. Ook huurders zullen hier de komende jaren mee te maken krijgen. En niet alleen vanwege de stijging van de gasbelasting. “De beste oplossing voor de woonlasten is isolatie.”

Het gaat steeds meer om de energierekening

“In het Rotterdamse is het aansluiten van woningen op een warmtenet een logische keuze, doordat er zoveel restwarmte is in de haven”, aldus Samsom. Ook de gemeente zet hier vol op in. Wij zoeken nu uit wat het precies kost om een deel van een wijk aan te sluiten op warmte, voor ons én de bewoner, zodat we een goede afweging kunnen maken. Samsom deed de oproep om ons als corporaties te verenigen op dit dossier. “Andere partijen zoals de gemeente zijn aan zet om deze bron ook volledig duurzaam te maken.”

Duurzame bron is niet de zorg van corporaties.

Samsom denkt dat we van andere technieken zoals volledig elektrische woningen en woningen op waterstof op korte termijn nog niet veel hoeven te verwachten. “De techniek moet zich nog verder ontwikkelen en het moet eerst betaalbaar worden.”

We vonden elkaar op de route én het tempo dat corporaties hebben. Samson: “Je moet nu al beginnen met isoleren. Op warmte aansluiten als het financieel kan en andere technieken nog even parkeren.” Daarbij dagen we de markt uit om slimme manieren te bedenken om woningen snel te isoleren. Daarom zijn wij ook sympathisant van de isolatie uitdaging.