Delen

In gesprek met Hedy van den Berk, bestuurder van Havensteder en Steve Fok, voorzitter van huurderskoepel De Brug.

Zijn veel huurders van Havensteder in de financiële problemen gekomen als gevolg van de corona-crisis?

Gelukkig zijn er – ondanks de crisis – nog niet veel extra huurders die in de problemen komen. Veel mensen kunnen blijven werken en de overheid blijft uitkeringen uitbetalen. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat het aantal mensen met financiële problemen toeneemt. Wij houden dat goed in de gaten.“

Welke maatregelen heeft Havensteder genomen met betrekking tot betalingsproblemen door de corona-crisis?

Wij kiezen hier echt voor maatwerk. Huurders die in de problemen komen vragen met klem om dat bij ons te melden. Wij kunnen ze helpen!

Op welke manier komt Havensteder huurders tegemoet die als gevolg van de corona-crisis hun huur (tijdelijk) niet kunnen betalen?

We hebben samen met De Brug een aantal manier waarop we huurders kunnen helpen.

Coulant incassobeleid
Zo hebben we een coulant incassobeleid. We noemen dat ‘warm incasseren’, waarbij persoonlijk contact een belangrijke factor is. Als een bewoner het fijn vindt gaan wij bij ze langs en praten er samen over. Centraal staat dan de vraag: Waarmee bent u geholpen? We zijn bovendien soepel in het treffen van een betalingsregeling, bieden verschillende betaalmogelijkheden en kijken verder dan alleen de huurschuld. Als mensen in de problemen komen of zich zorgen maken over hun financiën raden wij aan dit direct te melden, zodat we afspraken kunnen maken over huurbetaling.

Geen huisuitzettingen
Verder spraken we af dat we tijdens de corona-crisis geen mensen uit huis zetten vanwege betalingsproblemen. Zeker in deze tijd moet iedereen een dak boven zijn hoofd hebben. Daarom verbreken wij geen huurcontracten als mensen hun huur door de corona-crisis niet meer kunnen betalen.

Betaalbaarheidsmaatregel
Samen met gemeentes en andere corporaties maakten we twee jaar geleden afspraken over een betaalbaarheidsmaatregel. Die komt er kort gezegd op neer dat mensen met een inkomen van maximaal 130 procent van het sociaal minimum en in juni 2020 een netto huur van meer dan € 663,40 een betaalbaarheidsregeling kunnen aanvragen. Als zij daarvoor in aanmerking komen verhogen we de netto huur per 1 juli 2020 niet.
Deze maatregel staat los van de corona-crisis. Maar we merken dat we daarmee al veel mensen kunnen helpen. In 2019 maakten 825 huurders gebruik van de regeling. In 2020 ligt dat aantal nu op: 564. Dat aantal kan nog stijgen.

Aanvullend hierop dat we de huurverhoging aanpassen bij de groep huurders die
– een inkomen hebben tot maximaal 130% van het sociaal minimum
– en door de huurverhoging een huur krijgen die boven € 663,41 uitkomt.
We zetten hun huur op maximaal € 663,41.

Regelingen als het inkomen daalt
En dan is er ook nog een regeling vanuit de Belastingdienst.  We baseren een inkomensafhankelijke huurverhoging op de inkomensgegevens van 2018 die we ontvangen van de Belastingdienst. Dat is zo bepaald vanuit de overheid. Als het inkomen in 2018 of 2019 is gedaald dan kunnen mensen alsnog bezwaar kunnen aantekenen. Dit is een blijvende maatregel.

www.havensteder.nl/huuraanpassing

Waarom kiest Havensteder (ondanks de crisis) toch voor huurverhoging?

Wij voeren een jaarlijkse huurverhoging door omdat huurbetaling onze enige bron van inkomsten is. Als tien of twintig procent van de mensen tijdelijk de huur niet kan betalen, kunnen we dat opvangen. Maar we hebben ook geld nodig voor bijvoorbeeld onderhoud en renovatie, nieuwbouw en de belastingen die we afdragen. Daarom kiezen we voor maatwerk en niet voor een algemene maatregel om alle huren te bevriezen of te verlagen. We hebben nu eenmaal ook de sterke schouders nodig van huurders die wel de huur kunnen blijven betalen. Op het moment dat huur betalen een probleem wordt gaat dat doorgaans over de hele huur.