Delen

Het is nu bijna een jaar geleden dat we in Rotterdam een Bestuurs-top organiseerden over leven met personen met verward gedrag. Een thema dat helaas nog steeds actueel is. En dat diepe sporen nalaat bij de personen zelf en de directe omgeving. Onder dat laatste schaar ik ook onze medewerkers. Ook zij worden dagelijks geconfronteerd met verdrietige en soms zelfs gevaarlijke situaties. Ik ben blij om te merken dat we een jaar later zaken anders doen, samen met ons netwerk.

Daar ligt voor ons ook de sleutel: in ons netwerk. We zoeken de rand op van onze verantwoordelijkheden en slaan nieuwe verbindingen. In onze wijken en op landelijk niveau. In het afgelopen half jaar bespraken we onze zorgen met een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en staatssecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met de staatssecretaris bespraken we onze zorgen over verwarde personen die op straat komen te staan, maar voor wie geen plek is in de crisisopvang. Ze komen op straat te staan, bijvoorbeeld omdat samenleven in een gewoon appartementencomplex vanwege hun ziekte onhoudbaar is geworden. Buren ervaren extreem veel overlast of er ontstaat soms een onveilige situatie. Maar deze personen op straat laten leven is even onhoudbaar en onmenselijk.

Tegelijk agendeerden we bij de Ministeries van BZK en VWS het verzekerbaarheidsprobleem. Steeds meer verzekeraars ontbinden hun brandverzekeringen met corporaties. Oorzaak zijn de vele brandschades die ontstaan door personen met verward gedrag. Een zorgelijke en onwenselijke situatie!

In september ronden wij onze deelname af aan de Innovatie Challenge Leefbare wijken van Aedes en KWH. Wij nemen het voortouw in het vraagstuk: hoe zorgen we voor duurzame huisvesting voor kwetsbare bewoners en leefbare wijken voor iedereen? Bij voorkeur in hun eigen woning. Samen met verschillende partijen, zoals andere corporaties, gemeente, hulpverlening en de markt buigen we ons over deze vraag. Met de uitkomsten van de Challenge starten we een kleinschalige pilot in Bospolder Tussendijken. Als deze pilot werkt, streven wij ernaar deze uit te breiden. Ook voor deze pilot zoeken wij verbindingen, met bestaande en nieuwe partners. Niet alleen om met ons mee te denken, maar vooral om mee te doen.

Hedy

author

Hedy van den Berk

Ik ben bestuursvoorzitter bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.