Delen

Wij hechten aan frequent en intensief contact met stakeholders. Van politieagent tot wethouder en van huurder tot minister. In dat kader bracht Tamara van Ark, staatsecretaris van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, in september 2019 een bezoek aan Havensteder. Zij sprak er met verschillende huurders, medewerkers van Havensteder en bestuurder Hedy van den Berk. Prominente thema’s waren betaalbaarheid, betalingsrisico’s en schulden.

De staatssecretaris luisterde onder meer naar een aantal openhartige, persoonlijke verhalen, die illustreren hoe mensen soms door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in de financiële problemen komen. Neem de voormalige onderwijsprofessional die na dertig jaar in het vak ziek wordt en verwikkelt raakt in een rechtszaak. Het significante verlies aan inkomen brengt haar financieel in zwaar weer.

Als corporatie zijn wij niet verantwoordelijk voor de financiële huishouding of het bestedingspatroon van huurders. Maar, wij trekken ons hun – financiële –  welzijn natuurlijk aan en hebben wél een verantwoordelijkheid waar het gaat om het signaleren van pijn- en verbeterpunten. Een voorbeeld is de soms schrijnende schuldpositie van mensen, waar zij zonder hulp niet uitkomen. Sterker nog, in veel gevallen is een verslechtering van de positie bijna onvermijdelijk. In dat kader deed de staatssecretaris na afloop van onze bijeenkomst – mede geïnspireerd door de verschillende persoonlijke verhalen – een oproep.

Om te voorkomen dat mensen hun schulden laten oplopen wil zij dat gemeenten signalen over betalingsachterstanden gebruiken om in een vroeg stadium hulp te bieden. Als corporatie boeken wij met dat tijdig signaleren (en daar snel naar handelen) al langer aanzienlijk resultaat. Ons uitgangspunt is simpel: we bellen iedereen, ongeacht de hoogte van de huurschuld. Door op dit punt niet te aarzelen en er in een vroeg stadium bij te zijn voorkomen wij vaak erger. Het zorgt er onder meer voor dat tijdig met instanties kan worden overlegd en betaalafspraken worden gemaakt.

Waar het gaat om het verkleinen van financiële problemen bij huurders doen wij overigens nog meer. Zo namen we het initiatief om samen met andere corporaties en gemeenten één betaalbaarheidsmaatregel af te spreken zodat minima in onze woningen die een (naar verhouding) hoge huur betalen, jaarlijks géén huurverhoging krijgen. Deze maatregel voerden we in 2018 en 2019 uit en tot op heden met succes.

Wij gaven de staatssecretaris uiteraard een aantal concrete suggesties mee. Zo zien wij veel in een model waarin mensen een tijdige uitkering krijgen in tijden van financiële nood. Het ontvangen van zo’n uitkering moet dan natuurlijk geen maanden duren, maar snel gebeuren. Een andere optie is om de huur – met verrekening van de huurtoeslag – automatisch te betalen als mensen dat (tijdelijk) niet zelf kunnen. Dat garandeert in elk geval een dak boven het hoofd.

Onze droom is dat wij het aantal uitzettingen als gevolg van overmatige schulden terugbrengen tot nul. Met vereende krachten en politieke wil moet dat mogelijk zijn.