Delen

Havensteder is lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Binnen Aedes denken we bijvoorbeeld mee over duurzaamheid: wat is haalbaar? Of over betaalbaar wonen: wanneer lopen bewoners tegen grenzen aan en hoe lossen we dit op? En Aedes houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen in politiek Den Haag. Als de voorzitter van Aedes, Marnix Norder, belt om op bezoek te komen, dan is hij natuurlijk van harte welkom. Het onderwerp van gesprek? Rotterdam, de “enige échte stad van Nederland”, volgens Norder.

Bewonerszorgen
We nemen Norder mee naar de wijk Bospolder-Tussendijken, ook wel BoTu genoemd. Het is een wijk waar veel samen komt. De bewoners hebben lagere inkomens en minder diploma’s dan in de rest van Rotterdam. En minder bewoners spreken Nederlands. Tegelijk werken we hier aan de energietransitie en klimaatadaptatie.

In de ‘Huiskamer’ aan de Gijsinglaan, een ontmoetingsplek in de wijk, spreken we bewoners. Zij maken zich zorgen over de groeiende groep personen met verward gedrag in de wijk. En het effect op het samenleven. Een zorg die wij herkennen. We bespreken hoe we mensen beter kunnen helpen, de rol van de corporatie daarin en welke vernieuwing nodig is. Aedes probeert corporaties te helpen met bijvoorbeeld de innovatiechallenge. Het blijkt lastig de ideeën op papier ook echt uit te voeren. Organisaties in de wijk moeten beter met elkaar samenwerken om kwetsbare bewoners te helpen. Maar het hoe is nog niet altijd duidelijk.

Investeringskracht
De investeringskracht van corporaties in Rotterdam is lager dan in de rest van het land. Er is simpelweg te weinig geld bij de Rotterdamse corporaties. Terwijl de opgaven juist groter zijn. Dat wringt. Norder constateert: “Rotterdam kampt met echte ‘grote stadsproblemen’, maar heeft ook als enige stad van Nederland dat echte grote stadsgevoel. Deze stad durft te vernieuwen, te bouwen en de hoogte in te gaan: de enige echte stad van Nederland.” Wij laten trots de klimaatadaptieve tuin zien bij de energiezuinig gerenoveerde Mathenesserflats. De tuin is tot stand gekomen samen met bewoners en de gemeente. Niet alleen is de tuin een mooie toevoeging aan de buurt, het lost ook het probleem van het overtollige regenwater op.

Om de opgaven in de corporatiesector effectief op te pakken moeten we met zijn allen vernieuwen.  Marnix roept corporaties op om aan de slag te gaan: “bouwen, aan de slag, gewoon doen!” We spreken met elkaar af om onderling meer goede ervaringen uit te wisselen om van elkaar te leren. Wat er speelt in Rotterdam staat bij Aedes goed op het netvlies. Zo helpen we elkaar.